Adam Bułat

PARTNERZY

Dr Adam Szymon Bułat

Absolwent Quest High School w Humble w stanie Texas (USA). Studia prawnicze ukończył w 2012 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa (tytuł pracy doktorskiej napisanej pod kierownictwem dr. hab., prof. UMK Arkadiusza Lacha – „Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych”). Ukończył aplikację adwokacką. Od 2016 r. wykonuje zawód adwokata.

Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego materialnego oraz prawa sportowego. Jego opracowania ukazały się w renomowanych czasopismach prawniczych takich jak „Palestra” czy „Prokuratura i Prawo”.

W przeszłości był wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy. W latach 2012 – 2016 w ramach studiów doktoranckich prowadził zajęcia dydaktyczne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W okresie od kwietnia do września 2019 r. stały doradca sejmowej Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 do listopada 2015.

Od 2015 r. wiceprezes Stowarzyszenia Piłkarskiego „Zawisza” z siedzibą w Bydgoszczy. Od 2016 r. członek komisji rewizyjnej Towarzystwa Sieci Naukowej Prawa Sportowego z siedzibą w Bydgoszczy. Od 2020 r. członek komisji rewizyjnej stowarzyszenia „Stop Nielegalnym Farmaceutykom” – Stowarzyszenie wspierania ochrony zdrowia i praworządności z siedzibą w Warszawie.

adambulat@adwokatkpk.pl