KONTAKT

KANCELARIA PRAWA KARNEGO

Adwokaci Starzyński, Bułat, Kulesza i Partnerzy

ul. Kobielska 100, lok. 18
03-835 Warszawa
biuro@adwokatkpk.pl​

adw. dr Piotr Starzyński:
+48 604 648 937
piotrstarzynski@adwokatkpk.pl

adw. dr Adam Szymon Bułat:
+48 697 150 871
adambulat@adwokatkpk.pl

adw. prof. dr hab. Cezary Kulesza:
+48 511 582 129
cezarykulesza@adwokatkpk.pl

NIP: 113 298 48 44
REGON: 381 538 230
KRS: 0000752585
NR RACH. BANKOWEGO: 70 1020 1462 0000 7302 0341 9454
NR RACHUNKU VAT: 91 1020 1462 0000 7402 0335 1806

Oddział w Białymstoku

ul. Rynek Kościuszki 24
15-426 Białystok

Oddział w Bydgoszczy

ul. Sieroca 26, lok. 9
85-113 Bydgoszcz

Oddział w Olsztynie

ul. Leśna 6, lok. 4
10-173 Olsztyn