Partnerzy

PARTNERZY

Siła doświadczonych Adwokatów

Łączymy wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym. Każdy z Partnerów nie tylko prowadzi praktykę adwokacką w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej, ale również pełni rolę nauczyciela akademickiego. Praca naukowo-dydaktyczna pozwala w ramach uczestnictwa w konferencjach naukowych na wymianę doświadczeń i bieżące poszerzanie wiedzy.

Adwokat z doświadczeniem prokuratorskim. Członek Zespołu Doradców ds. Ofiar Przestępstw przy Prokuratorze Generalnym, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Czytaj dalej

Absolwent Quest High School w Humble w stanie Texas. Autor kilkunastu publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego materialnego oraz prawa sportowego. Czytaj dalej

Zawód adwokata wykonuje od 2003 r. W swojej pracy wykorzystuje doświadczenie ekonomisty jak i wiedzę z prawa gospodarczego, karnego gospodarczego oraz karnego skarbowego. Czytaj dalej